​Avoin TKIO-verkosto


​​​​​​​Uutta!

____________________

Mikä on Avoin TKIO -verkosto?

Avoin TKIO -verkosto on avoimen TKI:n ja oppimisen verkosto, joka tukee siirtymistä kohti avoimempaa toimintakulttuuria. Verkoston tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on osallistua kansallisen tason yhteistyöhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimintakulttuurin muotoutumiseen.  Kuka tahansa avoimuudesta kiinnostunut voi liittyä mukaan.

Verkoston toimintamalli 

Verkoston ydin muodostuu asiantuntijoiden ympärille. Verkostossa on mahdollista toimia esimerkiksi seuraavissa rooleissa: 

  • Jäsenet ovat avoimen toimintakulttuurin asiantuntijoita tai sen kehittämisestä kiinnostuneita. Jäsenet voivat toimia työryhmissä tai ilmoittautua asiantuntijoiksi, joita voidaan tarvittaessa konsultoida. 
  • Työryhmät kootaan tietyn teeman ympärille tarpeen mukaan. Ryhmä raportoi saamansa tulokset ja hajoaa kun työ valmis. 
  • Ohjaamo ohjaa verkoston toimintaa strategisella tasolla ja pohtii mm. toiminnan suuntaamistaja erilaisten työryhmien tarpeellisuutta. 
  • Avoin TKIO -toimisto koordinoi verkoston toimintaa käytännössä, mm. organisoi webinaareja javiestii toiminnasta.

Avoin TKIO -verkosto.jpg
Kuvio 1. Avoin TKIO -verkosto koostuu asiantuntijajäsenistä ja työryhmistä. ​Verkostoa ohjaa Avoin TKIO -ohjaamo ja käytännön asioita hoitaa Avoin TKIO -toimisto.

Avoin TKIO -uutiskirje

Avoin TKIO -toimisto tekee uutiskirjettä 4–6 kertaa vuodessa.
Uusin uutiskirje löytyy täältä. Liity verkoston postituslistalle osoitteesta: https://lists.metropolia.fi/sympa/subscribe/avointkio ja tilaa uutiskirje: avointkio-to imisto@lists.metropolia.fi


 
Hankkeen toimintaympäristö.PNG 
Kuvio 2: Avoin TKIO -verkoston toimintaympäristö.