AMK-julkaisuverkoston toiminta


Julkaisuverkoston tehtävä, tavoite ja toimintatapa

AMK-julkaisuverkosto on ammattikorkeakouluissa julkaisujen parissa työskentelevien ammatillinen verkosto. Sen tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen tukeminen ja lisääminen ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnassa. Samalla se toimii osallistujien vertaistukiverkkona.

Toiminta on avointa, vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen perustuvaa. Tehtäviä/vastuita kukin ottaa kiinnostuksen, resurssien ja ajankohtaisuuden mukaan. Verkoston työt tehdään "talkoilla", joten vastuita vuorotellaan.

Verkoston tavoitteena on ammattikorkeakoulujen julkaisukulttuurin kehittäminen ja julkaisujen vaikuttavuuden vahvistaminen.

Verkoston toimintaa ohjaavan ohjaamon tehtävänä on miettiä ja koordinoida verkostoin toimintaa strategisella tasolla, nimetä määrättyjen teemojen työstämistä varten työryhmät tarpeen mukaan.

Ohjaamon jäsenet ovat: Anna Hermiö (Haaga-Helia), Hanna Räisänen (JAMK), Johanna Kiviluoto (LAB), Maija Merimaa (Laurea), Merja Hintsa (Metropolia), Pekka Uotila (XAMK), Senja Sakko (HAMK) ja Sinikka Luokkanen (HAMK).

Kaikki ammattikorkeakouluissa niiden oman julkaisemisen parissa työskentelevät voivat liittyä verkostoon.

Tämä AMKIT-konsortiolta verkoston käyttöön saatu Eduuni-työtila on avoin. Ohjaamon ja työryhmien aineistot ovat suljetussa työtilassa.Julkaisuverkoston sähköpostilista

Julkaisuverkostolla on oma sähköpostilista (amk_julkaisuverkosto@lists.metropolia.fi), jolla keskustellaan ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnasta ja tiedotetaan julkaisutoimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista. Jokainen voi itse pyytää listalle liittymistä ja poistamista verkkosivun https://lists.metropolia.fi/sympa/info/amk_julkaisuverkosto kautta.


Tulevat vertaiskah​​​vit Teamsissä

  • Ti 25.4. klo 13–14.30 Vertaisarviointi / Anna Hermiö (Haaga-Helia)
  • Ti 23.5. klo 13–14.30 Vapaamuotoista keskustelua / Riikka Wallin & Merja Hintsa (Metropolia)

Menneet​​ tapahtumat​​​​​​

  • ​14.2. klo 13–14.30 Julkaiseminen on uusi normaali / Katri Siivonen (Jamk)
  • 21.3. klo 13–14.30 Julkaisutoiminnan ja ajankohtaisviestinnän yhdistäminen​ / Anne Heikkinen (Savonia)

  
  
  
  
Tiedostokirjaston Tiedostot tässä näkymässä ei ole näytettäviä kohteita.