Kestävä kehitys on yksi AMKIT-konsortion strategian osa-alueista. Kestävä kehitys ‑ryhmän tavoitteena on tukea AMK-kirjastoja kestävän kehityksen edistämisessä.

Työskentelyn toiminnan tukena on ARENEn Kestävän kehityksen työkirja, jonka avulla linjataan kestävän kehityksen suuntia ja konkreettisia tekoja AMK-kirjastoille. Ryhmä tuottaa aiheesta yhteisiä viestintämateriaaleja, kirjoittaa julkaisuja ja suunnittelee teemaan liittyviä koulutuksia.

Ryhmän jäsenet:

 • Noora Montonen / Laurea (pj)
 • Marita Ahola / Turun amk
 • Sari Granander / Humak
 • Raija Järvimäki / SAMK
 • Helena Kankuri / Diak
 • Johanna Kiviluoto / LUT
 • Jaana Kurko / Haaga-Helia
 • Katja Laitila / HAMK
 • Julla Laurila / Metropolia
 • Anu Räty-Härkönen / Savonia
 • Kirsi Rönnqvist / Savonia
 • Kaisu Sallasmaa / Metropolia
 • Päivi Toikkanen / Centria
 • Leena Väyrynen / Karelia


  
  
Kansio: AMKIT-verkostopäivä 13.5.2022