AMKIT-konsortio on ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio. Konsortion tehtävänä on:
  • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä ja hankkeita
  • toimia linkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin
  • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin
Tälle sivustolle on koottu AMKIT-konsortion viralliset dokumentit.

AMKIT-konsortion verkkosivuilta löydät ajantasaiset tiedot mm. johtoryhmän jäsenistä, nimityksistä ja annetuista lausunnoista sekä muista AMKIT-konsortion ajankohtaisista asioista:

AMKIT_amk_kirjastot_RGB_pienin.png