​​​​​​​​​​​​Kopiosto selvitys 2023​​


Työtila kopiostoselvityksen valmistelua ja tiedostojen jakoa varten. 

Käyttöoikeudet: näkyvyys kaikille kirjautuneille, muokkausoikeudet "valmisteluryhmällä". Ylläpito: IT-pääsihteerit Seesto & Riihimaa.

​​10.3. ollut Kopioston ja selvitysryhmän kokous.

  
  
  
  
Ari Hirvonenari.p.hirvonen@jyu.fiFUCIO-verkostopuheenjohtaja
Mira Juppimira.juppi@savonia.fiSavonia-ammattikorkeakoulutietopalvelupäällikkö
Ida Mielityinenida.mielityinen@arene.fiArenen rytoiminnanjohtaja
​​​Ari Muhonenari.muhonen@uef.fiItä-Suomen yliopistojohtaja
Niko Niskanenniko.niskanen@uef.fiItä-Suomen yliopistotietopalveluneuvoja
Maria Rehbindermaria.rehbinder@aalto.fiAalto-yliopistotekijänoikeusasiamies
Jaakko RiihimaaJaakko.riihimaa@haaga-helia.fiAAPA-verkostoIT-pääsihteeri
Tanja Risikkotanja.risikko@unifi.fi​Unifi rytoiminnanjohtaja
Heidi Rontuheidi.rontu@metropolia.fiMetropolia Ammattikorkeakoulujohtaja
Sanna Saarniasanna.saarnia@metropolia.fiMetropolia Ammattikorkeakoululakiasiainpäällikkö
Teemu Seestoteemu.seesto@utu.fiFUCIO-verkostoIT-pääsihteeri
Miia Willmanmiia.willman@lut.fiLUT-korkeakoulutkirjastonjohtaja

  
  
  
  
Folder: Kopiostokokous100523
  
8.5.2023 11.47Mira Juppi
Folder: Kopiostoselvitykset2019
  
22.2.2023 14.54Teemu Seesto
20151118_Kopiosto_Selvitys_2015_Seesto.pptx
  
21.2.2023 8.45Teemu Seesto
2023_kyselyprosessi.pptx
  
21.2.2023 14.31Teemu Seesto
20230220_Kopiosto-selvitys 2023.pptx
  
20.2.2023 17.06Teemu Seesto
20230228_Kopioston_Esitys_AreneUnifi.pptx
  
2.3.2023 16.36Teemu Seesto
20230310_Kopiosto-memo.docx
  
10.3.2023 16.02Teemu Seesto
KopiostoKysely2023_ehdotus.docx
  
20.2.2023 16.41Teemu Seesto
Korkeakoulujen kopiointisopimus 2023.pdf
  
20.2.2023 17.09Teemu Seesto
MJ210223Kopiosto-selvitys.pptx
  
21.2.2023 10.46Mira Juppi
PS2 direktiivi ja tekijänoikeuskorvausten periminen asiakirjojen käytöstä.docx
  
15.11.2023 10.58Teemu Seesto
Unifi kokoukseen Kopiosto kysely Maria Rehbinder 21.2.2023.pptx
  
21.2.2023 21.33Mira Juppi
Unifi kokoukseen_Kopiosto_kysely.pptx
  
23.2.2023 9.48Teemu Seesto