​​​​​​​​​​​​Kopiosto selvitys 2023​​


Työtila kopiostoselvityksen valmistelua ja tiedostojen jakoa varten. 

Käyttöoikeudet: näkyvyys kaikille kirjautuneille, muokkausoikeudet "valmisteluryhmällä". Ylläpito: IT-pääsihteerit Seesto & Riihimaa.

​​10.3. ollut Kopioston ja selvitysryhmän kokous.

  
  
  
  
Ari Hirvonenari.p.hirvonen@jyu.fiFUCIO-verkostopuheenjohtaja
Mira Juppimira.juppi@savonia.fiSavonia-ammattikorkeakoulutietopalvelupäällikkö
Ida Mielityinenida.mielityinen@arene.fiArenen rytoiminnanjohtaja
​​​Ari Muhonenari.muhonen@uef.fiItä-Suomen yliopistojohtaja
Niko Niskanenniko.niskanen@uef.fiItä-Suomen yliopistotietopalveluneuvoja
Maria Rehbindermaria.rehbinder@aalto.fiAalto-yliopistotekijänoikeusasiamies
Jaakko RiihimaaJaakko.riihimaa@haaga-helia.fiAAPA-verkostoIT-pääsihteeri
Tanja Risikkotanja.risikko@unifi.fi​Unifi rytoiminnanjohtaja
Heidi Rontuheidi.rontu@metropolia.fiMetropolia Ammattikorkeakoulujohtaja
Sanna Saarniasanna.saarnia@metropolia.fiMetropolia Ammattikorkeakoululakiasiainpäällikkö
Teemu Seestoteemu.seesto@utu.fiFUCIO-verkostoIT-pääsihteeri
Miia Willmanmiia.willman@lut.fiLUT-korkeakoulutkirjastonjohtaja

  
  
  
  
Kopio KysymystenTarkoitusKopiosto080523.xlsx
  
9.5.2023 14.42Mira Juppi