Tervetuloa opinnäytteiden aihepankkiin!

 

Tänne on koottu mahdollisia opinnäytteiden aiheita, joita on mahdollista hakea asiasanoilla.

  
Asiasanat
  
Opinnäytteen aihe
  
Aiheen ehdottaja / yhteyshenkilö
  
Monikkosanojen käyttö eri tekstilajeissaluku; monikkosanat; tekstilajit; tyyli; verbit; kongruenssi

​Monikkosanoja käytetään paljon myös yksikkömuotoisina, esim. rintaliivi, farkku, housu, suksi, kustannus, olosuhde, talkoo. Tällaisia pitäisi kartoittaa ja selvittää käyttöä eri tekstilajeissa ja eri foorumeilla.

Lisäksi kannattaa kartoittaa, miten monikkomuotoisten monikkosanojen yhteydessä verbiä ylipäänsä käytetään: yksikössä vai monikossa.

​Riitta Korhonen

No
Hän joka vs. se joka eri tekstilajeissademonstratiivipronominit; relatiivipronominit; relatiivilause; viittaaminen; tekstilajit

​Viime vuosien aikana yleiskielisiksi tarkoitetuissa teksteissä on yhä enemmän käytetty relatiivilauserakenteissa demonstratiivipronominia persoonaporonomin sijaan: hän joka pro se joka. Tätä ilmiötä pitäisi kartoittaa eri tekstilajeista ja julkaisuista: kuinka laajaa ja millaisissa rakenteissa (myös: missä sijamuodoissa) erityisesti.

​Riitta Korhonen

No
Esittelylauseen verbin lukuesittelylause; eksistentiaalilause; tekstilajit; verbit; luku; kongruenssi

Pitäisi kartoittaa, miten eri tekstilajeissa käytetään esittelylausetta ja sen kaltaista lauserakennetta: onko verbi yksikössä vai monikossa? Esim. Mukana seuraa vai seuraavat käyttöohjeet.

R. Korhonen

No