​​​

AAPA_Logo_v2_60.jpg 

Aapa-verkoston jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen tietohallinnon  johtajat.
Jokaisesta Suomalaisesta ammattikorkeakoulusta on edustus Aapa-verkostossa.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TIETOHALLINTOJOHTAJIEN AAPA-VERKOSTO

  • AAPA-verkosto koordinoi yhteisten asioiden hoitoa
  • Nimeää AAPA:n edustajia kansallisiin yhteistyöryhmiin
  • Tukee ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintaa
  • Edistää korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden keskinäistä toiminnallista yhteistyötä.
  • Parantaa jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta
  • Luo mahdollisuuksia  jäsenistön ammatilliselle kehittymiselle
  • AAPA verkosto tukee kunkin ammattikorkeakoulun paikallista ICT-työtä ja kehitystä.
  • Laatii yhteisiä ohjeistuksia ja levittää parhaita käytäntöjä ICT-toiminnassa,
  • Osallistuu sidosryhmien toimintaan ja edustaa tietohallintojohtajien yhteisiä tavoitteita
  • Kehittää yhteistyötä kansainvälisiin ICT-verkostoihin ja ulkomaisiin korkeakouluihin.

Aapa-jäsenet

Mikael Ekblom
Jarmo Kauppinen
Mari Nyrhinen
Jukka Ivonen
Ari Savander
Kari Helenius
Bengt Englund
Ari Ilkka
Risto Hyvönen
Olavi Pesonen
Kimmo Hoikka
Sari Laaksonen
Kimmo Pettinen
Tuomo Rintamäki
Samuli Malinen
Jussi Saine
Markku Taipale
Ilpo Olkkonen
Osmo Santamäki
Matti Kuosmanen
Asmo Myllyaho
Virve Peltoniemi
Juha Venho
Ari Hovila
Johan Kempe

Organisaatio

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu
XAMK (Mikkeli, Kotka)
Lahden ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Lapin  ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto
Yrkeshögskolan Novia