​​​​​​​​

AAPA_Logo_v2_60.jpg 

Aapa-verkoston jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen tietohallinnon  johtajat.
Jokaisesta Suomalaisesta ammattikorkeakoulusta on edustus Aapa-verkostossa.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TIETOHALLINTOJOHTAJIEN AAPA-VERKOSTO

  • AAPA-verkosto koordinoi yhteisten asioiden hoitoa
  • Nimeää AAPA:n edustajia kansallisiin yhteistyöryhmiin
  • Tukee ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintaa
  • Edistää korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden keskinäistä toiminnallista yhteistyötä.
  • Parantaa jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta
  • Luo mahdollisuuksia  jäsenistön ammatilliselle kehittymiselle
  • AAPA verkosto tukee kunkin ammattikorkeakoulun paikallista ICT-työtä ja kehitystä.
  • Laatii yhteisiä ohjeistuksia ja levittää parhaita käytäntöjä ICT-toiminnassa,
  • Osallistuu sidosryhmien toimintaan ja edustaa tietohallintojohtajien yhteisiä tavoitteita
  • Kehittää yhteistyötä kansainvälisiin ICT-verkostoihin ja ulkomaisiin korkeakouluihin.

Aapa-jäsenet

Patrik Tarhonen
Petri Rautiainen
Jari Myllyniemi
Kirsti Niemeläinen
Ari Savander
Anne-Maarit Selinummi
Bengt Englund
Jari Virtanen
Mii​ka Lippojoki
Jarmo Väisänen
Kimmo Hoikka​
Antti Sirviö
Kimmo Pettinen
Kimmo Nikkanen
Samuli Malinen
Jussi Saine
Manu Pajuluoma
Osmo Santamäki
Jarkko Karhemaa
Asmo Myllyaho
Virve Peltoniemi
Juha Venho
Sanna Taimen
Johan Kempe​                                                          

Organisaatio

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen amk (XAMK)
LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattiko​rkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia