​​​​​​​​​​​​​​av-sig_logo.png ​​​AV-SIG - ​​​​Suomalaisten yliopistojen AV-asiantuntijoiden verkosto​

AV-SIGin tehtävänä on...

 • ylläpitää yhteyttä ja jakaa tietoa AV-asiantuntijoiden ja sidosryhmien välillä,
 • koostaa sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen tuottamaa aineistoa yhdessä käytettäväksi,
 • kerätä ja tuottaa suosituksia sekä hyviä käytänteitä AV-palveluiden käyttöön,
 • järjestää tutustumiskäyntejä, laite- ja sovellusesittelyitä sekä koulutuksia verkoston jäsenille,
 • edistää esitysteknologista kehitystä Suomen korkeakouluissa.​​Keitä me olemme?

AV-SIGissä on noin 100 jäsentä. Jäsenistö koostuu laaja-alaisesti audiovisuaalisen tuotanto- ja esitystekniikan asiantuntijoista jotka työskentelevät suomalaisissa korkeakouluissa.
AV-SIG yhteystiedot:

Puheenjohtaja Jari Järvinen, Jyväskylän AMK

Työvaliokunta 2022-2023:
 • Puheenjohtaja(t) Jari Järvinen (JYU), Lauri Wilén (Metropolia)
 • Sihteeri(t) Jani Pöyhönen (UTU), Peter Simontschuk (Aalto)
 • Tiedottaja(t) Mika Arvola (Turku AMK), Mikko Uimonen (HAMK)
 • Suhdetoimintakurko(t) Erkki Brotkin (TAMK), Jori Löytynoja (OAMK)Ohjeet liittymiselle:


Mikäli olet kiinnostunut liittymään AV-SIG -verkostoon, toimi seuraavasti:

 1. Luo itsellesi CSC:n Sympa-tunnus osoitteessa https://postit.csc.fi/sympa/firstpasswd/​
 2. Kun olet saanut tunnuksen itsellesi, käy vielä liittymässä AV-SIG -sähköpostilistalle osoitteessa https://postit.csc.fi/sympa/info/av-sig​
 3. Päästyäsi sähköpostilistalle, ilmoita vielä asiasta viestintävastaaville (mika.arvola@turkuamk.fi sekä mikko.uimonen@hamk.fi​). Viestintävastaavat huolehtivat sinut eteenpäin mm. AV-SIG -Teams-ympäristöön sekä antavat tarvittaessa lisäohjeita. • Tietosuojailmoitus (tulossa)
 • Tietosuojaseloste (tulossa)
​​​

AV-SIGin pelisäännöt

Verkoston jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Funetin jäsenorganisaatiossa työskentelevä, AV- ja esitystekniikan parissa työskentelevä tai siitä kiinnostunut työntekijä. Jäsenyydestä voi erota omalla ilmoituksellaan. Jäsenyys päättyy myös mikäli jäsen lopettaa työskentelyn Funetin jäsenorganisaatiossa. 

AV-SIG kokoontuu neljä kertaa vuodessa, kaksi kertaa läsnäkokouksena tapahtumien yhteydessä sekä kaksi kertaa etänä vakiintuneen käytännön mukaisesti. Läsnäkokouksissakin mahdollistetaan osallistuminen hybridisti. 

Vuosikokouksessa varmistetaan tehtävien kierto sekä teema ja linjaukset tulevalle vuodelle. Työvaliokunta koostaa myös loppuvuonna tiedoksi yhteenvedon mukana oleville organisaatioille.

Vuosikokous pidetään vuosittain ​Korkeakoulujen IT-päivien esipäivillä vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä. 

AV-SIGin työtilana toimii JAMKin ylläpitämä Teams ja virallisena jakelukanavana toimii CSC:n ylläpitämä Eduuni. Postituslistana toimii CSC:n ylläpitämä Sympa. Työskentelyalustat voidaan vaihtaa työvaliokunnan päätöksellä. Teams-kanavien ylläpitäminen tapahtuu JAMKin edustajan toimesta käytännön syistä, koska alustana on JAMKin Teams-instanssi.  Jäsenlistan sekä postituslistan ylläpito tapahtuu viestintävastaavan kyselynä vuosittain. JAMKin edustaja huolehtii Teams-kanavien ylläpidosta. 

Sääntöjä muutettaessa tai muissa äänestystä vaativissa päätöksissä tarvitaan enemmistön päätös. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestys toteutetaan Teamsin ”käpälä ylös” -työkalulla mykkänä huutoäänestyksenä.

AV-SIGin toimintaa ohjaa työvaliokunta, johon kutsutaan jäsenistöstä edustajia tasapuolisesti eri puolilta Suomea ja eri kokoisista organisaatioista. Työvaliokunnan edustajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Edustajia voi olla valiokunnassa n. 8 kpl. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan valmistelemaan tulevia kokouksia. 

Työvaliokunnan edustajista valitaan puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja/viestintävastaava sekä suhdetoimintakurko sekä heille varahenkilöt.  

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokousten koolle kutsuminen ja niissä puheenjohtajana toimiminen. Puheenjohtaja edustaa myös AV-SIGiä virallisissa yhteyksissä. Mikäli puheenjohtaja on estynyt häntä tuuraa varapuheenjohtaja. 

​Sihteerin tehtäviin kuuluu puheenjohtajan avustaminen kokouksissa, muistioiden tallennus Teamsiin ja Eduuniin sekä jäsenlistan ylläpito (Teams/Eduuni) vuosittain tarkistellen.

Viestintävastaava huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä kertoo AV-SIGin toiminnasta sidosryhmille. Viestintävastaavalle kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi vuosikertomusten, esitteiden tai muiden painotuotteiden toimittaminen sekä verkkoviestintä. 

Suhdetoimintavastaava luo ja pitää yhteyksiä sidosryhmien välillä, ideoi yhteistä virkistystoimintaa sekä tapahtumia ja niihin osallistumisia AV-SIGin nimissä, esim. esitykset, tutustumiskierrokset, demot, messumatkat yms.