IT-projektinhallinta-SIG


 Toiminta-ajatus

SIG-verkoston tavoitteena on tunnistaa IT-projektien hallinnan erityispiirteet korkeakouluympäristössä sekä toimia keskustelufoorumina korkeakoulujen IT-projektien hallinnasta vastaavien kesken. Toiminnan tarkoitus on saavuttaa synergiaa jakamalla tietoa, kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja suosituksia, sekä luoda yhteistä materiaalia suomalaisten korkeakoulujen IT-projektitoimintaa varten.

Vuoden 2014 alkupuolella verkosto on saanut valmiiksi esitysmateriaalin hyvistä projektikäytänteistä. Tätä voidaan käyttää korkeakoulun oman projektikoulutuksen pohjamateriaalina sekä projektipäälliköiden ja -työläisten itseopiskelumateriaalina. Materiaali on jaossa SIG:in jäsenille Eduuni-palvelun kautta.

 SIGin organisoituminen

IT-projektihallinnan SIG-ryhmän muodostavat tällä hetkellä IT-projektitoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet FUCIO:n jäsenyliopistot. Myös AAPA-verkoston korkeakoulujen edustajat ovat tervetulleita.

Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai SIG-ryhmän jäseniin.


Siirry SIGin extranet-sivustoon 

Siirry Korkeakoulujen yhteistyösivuston pääsivulle