​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Suomalaisten Korkeakoulujen​​ ​​​​​​​​Vuoden Digiteko​​​​


"Tunnustuspalkinto, joka yhdelle tai useammalle korkeakouluyhteisön jäsenelle, joka on ansiokkaasti rohkeana edelläkävijänä aattein ja toimin edistänyt digitaalisten palveluiden tarkoitusperiä, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille"

Digiteko_FI.jpg

​Palkinnon saajat vuodesta 2021 lähtien​​​​​​​​​​​IT-päiv​ät​​​

​​​Palkinnon saaja​​

​​2021 Tu​rku​​

https://it2021.fi/​​Metropolia Ammattikorkea​​koulun valintakoetiimi


digiteko2021.jpg
Kuvassa vasemmalla palkinnonsaaja tiimin edustajat Marko Borodavkin ja Tuomas Orama sekä palkinnon jakajat Ari Hirvonen (FUCIO) ja Samuli Malinen (AAPA)

Perustelut:
"Sähköinen valintakoe on malliesimerkki hienosti hoidetusta palvelun digitalisoimisesta. Aiemmin käytössä olleista lukuisista eri pääsykokeista on ammattikorkeakouluissa päästy yhdenmukaistettuun sähköiseen valintakoeprosessiin. Hakijan kannalta sähköinen valintakoe tuo samanlaisen hakukokemuksen alasta riippumatta. Hakijapalveluiden henkilöstöltä on vapautunut työaikaa tietojen manuaalisesta käsittelystä, jolloin he voivat keskittyä paremmin hakijoiden kannalta tärkeämpien asioiden hoitamiseen. Metropolian valintakoetiimi on myös pystynyt erittäin tehokkaasti vastaamaan vaativien koronavuosien aikana palvelun laajenemiseen myös yliopistosektorin käyttöön.​"


​​Vuoden Digiteko-palkinnon säännöt​​​


  1. Palkinnon tarkoituksena on nostaa korkeakoulujen digipalvelujen tunnettuutta

  2. Palkinnon saaja ei voi olla AAPA/FUCIOn varsinainen jäsen, korkeakoulun rehtorin tehtävää hoitava tai verkostolle työskentelevä henkilö.

  3. Palkinto annetaan yksittäiselle henkilölle tai tiimille erinomaisesta suoriutumisesta korkeakoulujen digipalvelussa. ​

  4. Palkinto jaetaan kulloisenkin vuoden IT-päivien yhteydessä.

  5. Palkinnosta päättää AAPA- ja FUCIO-verkostojen työvaliokunnat yhdessä.

  6. Palkinnon saajasta voi tehdä ehdotuksia verkostojen työvaliokunnille sähköpostilla tai verkkosivun "digiteko.fi: ehdotus" kautta 1 kuukausi ennen vuotuisia IT-päiviä. Ehdotuksesta tulee ilmetä palkintokandidaatin tai tiimin tiedot sekä miksi tämä on katsottava palkinnon arvoiseksi. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa korkeakoulussa toimiva henkilökuntaan tai opiskelijakuntaan kuuluva.

  7. Palkinnon saajaksi ehdotettua tekoa arvioidaan muun muassa teon tuottamien hyötyjen, vaikutusten laajuuden, yhteistyön vahvistamisen sekä uutuusarvon näkökulmasta

  8. Tunnustuksen myöntämisen merkiksi annetaan kiertopalkinto, jota säilytetään palkintokauden ajan palkinnonsaajan korkeakoulussa.​​