​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Suomalaisten Korkeakoulujen​​ ​​​​​​​​Vuoden Digiteko​​​​


"Tunnustuspalkinto, joka yhdelle tai useammalle korkeakouluyhteisön jäsenelle, joka on ansiokkaasti rohkeana edelläkävijänä aattein ja toimin edistänyt digitaalisten palveluiden tarkoitusperiä, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille"

Digiteko_FI.jpg


​​​​​​​​​​IT-päiv​ät​​​

​​​Palkinnon saaja​​​​

​2023 Hels​inki

https://it2023.fi

​EA-edis​​täjät Patrik Maltusch (Aalto-yliopisto) ja Esa Su​ominen​ (Helsingin yliopisto)

Digiteko-pallkintojenjako: manu Pajuluoma, Essa Suominen, Patrik Maltusch, Ari Hirvonen

Kuvassa vasemmalla AAPA-puheenjohtaja Manu Pajuluoma. Keskellä palkinnonsaajat Esa Suominen ja Patrik Maltusch. Oikealla FUCIO-puheenjohtaja Ari Hirvonen.

​​​Perustelut:

"KA-SIGin pitkäaikaiset puheenjohtaja ja sihteeri, Patrik Maltusch ja Esa Suominen ovat edistäneet kokonaisarkkite​htuuria ja tietämystä siitä merkittävällä tavalla useamman vuoden ajan KA-SIGin piirissä.

Patrik ja Esa ovat myös EUNIS Enterprise Architecture Task Forcen kantavia voimia. Vuoden 2023 aikana työ on noussut uudelle tasolle. Patrik ja Esa ovat luoneet vahvan yhteyden HERM-malliin liittyen kansainvälisiin yhteisöihin (CAUDIT, Educause ja EUNIS). He ovat käyneet sparraamassa ulkoma​isia yliopistoja ja kansallisia yrityksiä aiheen tiimoilta.

Patrik ja Esa ovat myös laajentaneet KA-tietämystä vetämällä viimeisen parin vuoden ajan toistakymmentä Tiedonhallintalain edistäminen korkeakouluissa webinaaria."

Ehdokkain​​a vuoden 2023 Digiteon saajaksi olivat myös:

 • ​Jari Järvinen​, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Hemmo Kauppinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Ari Lehtiö, Jyväskylän yliopisto
 • Mika Luimula, Turun ammattikorkeakoulu
 • ​Elina Toivanen, Turun yliopisto
 • Totti Tuhkanen, Turun yliopisto
 • Digivisio-hanke

​​2022 Lahti​​

https://it2022.fi​

​Sami Hautakangas, Tampereen korkeakouluyhteisö
Sami Hautakangas , palkintopuhe, IT2022-päivät

​​​​Perustelut:

"Sami jos kuka on ollut lukuisissa koko korkeakoulusektoria hyödyttävissä hankkeissa ja projekteissa mukana (mm. Tietomalli 2013-, EXAM 2015-, Ristiinopetuksen kehittäminen 2017-, NDSV-ryhmä 2022, Digivisio 2022-). 

Sami tuntee opintohallinnon IT:n erittäin hyvin. Hän osa esittää asiansa ymmärrettävästi yleisönsä huomioiden ja kärsivällisesti. 

Hän tekee työnsä huolella ja aina yhteisöllisyys ja yhteistyö edellä."

​​2021 Tu​rku​​

https://it2021.fi/​​Metropolia Ammattikorkea​​koulun valintakoetiimi


digiteko2021.jpg
Kuvassa vasemmalla palkinnonsaaja tiimin edustajat Marko Borodavkin ja Tuomas Orama sekä palkinnon jakajat Ari Hirvonen (FUCIO) ja Samuli Malinen (AAPA)

​Perustelut:

"Sähköinen valintakoe on malliesimerkki hienosti hoidetusta palvelun digitalisoimisesta. Aiemmin käytössä olleista lukuisista eri pääsy​kokeista on ammattikorkeakouluissa päästy yhdenmukaistettuun sähköiseen valintakoeprosessiin. Hakijan kannalta sähköinen valintakoe tuo samanlaisen hakukokemuksen alasta riippumatta. Hakijapalveluiden henkilöstöltä on vapautunut työaikaa tietojen manuaalisesta käsittelystä, jolloin he voivat keskittyä paremmin hakijoiden kannalta tärkeämpien asioiden hoitamiseen. Metropolian valintakoetiimi on myös pystynyt erittäin tehokkaasti vastaamaan vaativien koronavuosien aikana palvelun laajenemiseen myös yliopistosektorin käyttöön.​"​​Vuoden Digiteko-palkinnon säännöt​​​


 1. Palkinnon tarkoituksena on nostaa korkeakoulujen digipalvelujen tunnettuutta

 2. Palkinnon saaja ei voi olla AAPA/FUCIOn varsinainen jäsen, korkeakoulun rehtorin tehtävää hoitava tai verkostolle työskentelevä henkilö.

 3. Palkinto annetaan yksittäiselle henkilölle tai tiimille erinomaisesta suoriutumisesta korkeakoulujen digipalvelussa. ​

 4. Palkinto jaetaan kulloisenkin vuoden IT-päivien yhteydessä.

 5. Palkinnosta päättää AAPA- ja FUCIO-verkostojen työvaliokunnat yhdessä.

 6. Palkinnon saajasta voi tehdä ehdotuksia verkostojen työvaliokunnille sähköpostilla tai verkkosivun "digiteko.fi: ehdotus" kautta 1 kuukausi ennen vuotuisia IT-päiviä. Ehdotuksesta tulee ilmetä palkintokandidaatin tai tiimin tiedot sekä miksi tämä on katsottava palkinnon arvoiseksi. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa korkeakoulussa toimiva henkilökuntaan tai opiskelijakuntaan kuuluva.

 7. Palkinnon saajaksi ehdotettua tekoa arvioidaan muun muassa teon tuottamien hyötyjen, vaikutusten laajuuden, yhteistyön vahvistamisen sekä uutuusarvon näkökulmasta

 8. Tunnustuksen myöntämisen merkiksi annetaan kiertopalkinto, jota säilytetään palkintokauden ajan palkinnonsaajan korkeakoulussa.​​

​​