AAPA_logo_v2_60.jpg

                                                                                          In English (in progress)

​​​

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TIETOHALLINTOJOHTAJIEN AAPA-VERKOSTO

 • AAPA-verkosto koordinoi yhteisten asioiden hoitoa
 • Nimeää AAPA:n edustajia kansallisiin yhteistyöryhmiin
 • Tukee ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintaa
 • Edistää korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden keskinäistä toiminnallista yhteistyötä.
 • Parantaa jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta
 • Luo mahdollisuuksia  jäsenistön ammatilliselle kehittymiselle
 • AAPA verkosto tukee kunkin ammattikorkeakoulun paikallista ICT-työtä ja kehitystä.
 • Laatii yhteisiä ohjeistuksia ja levittää parhaita käytäntöjä ICT-toiminnassa,
 • Osallistuu sidosryhmien toimintaan ja edustaa tietohallintojohtajien yhteisiä tavoitteita
 • Kehittää yhteistyötä kansainvälisiin ICT-verkostoihin ja ulkomaisiin korkeakouluihin.

KEITÄ ME OLEMME

 • AAPA-verkoston jäseniä ovat kunkin ammattikorkeakoulun rehtorin valtuuttama tietohallintojohtaja tai muu tietohallinnosta vastaava henkilö.
 • Suomen kaikki ammattikorkeakoulut (24 kpl) ovat nimenneet virallisen edustajan AAPA-verkostoon. AAPA-verkoston virallisella jäsenellä on mahdollisuus nimetä 1-3 varahenkilöä verkoston kokouksiin ja postituslistalle.
 • AAPA-Verkosto järjestää vuosittain sääntömääräiset kaksipäiväiset kesä- ja talviseminaarit AAPA-kokouksineen sekä loka-marraskuussa virallisen vuosikokouksen. 
 • Verkoston päätöksiä toimeenpanee ja sen operatiivista toimintaa ohjaa kuuden hengen AAPA-työvaliokunta sekä päätoimisesti palkattu IT-pääsihteeri.
 • Ammattikorkeakoulujen AAPA-verkosto toimii hyvässä yhteistyössä yliopistojen tietohallintojohtajien FUCIO-verkoston kanssa (www.fucio.fi). Yhteistyötä tapahtuu myös useissa asiantuntijaryhmissä kuten tietoturva- ja SIG-ryhmissä (special interest group).

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kansallinen yhteistyö

AAPA-verkostolla on laaja kansallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat mm. OKM, ARENE, CSC, OPH, AMK:t, YO:t, Kuntaomistajat, FUCIO, II-asteen koulutuskuntayhtymät ja kaupalliset ICT-toimittajat. Kansallisesta yhteistyöstä ovat esimerkkeinä mm. kokonaisarkkitehtuurityö, tietohallinnon johtamisen kehittäminen  ja korkeakoulujen IT-toiminnan keskinäinen Benchmark-työ.

Kansainvälinen yhteistyö

AAPA:n kansainvälisistä kytköksistä ovat esimerkkejä EUNIS, Euroopan yliopistojen IT-yhteistyöorganisaatio ja EDUCAUSE, jossa vuosittain on AAPA:n edustajia mukana.

Lisäksi eri ammattikorkeakouluilla on lukuisia kansainvälisiä ICT-yhteistyökumppaneita.


AAPA-verkoston yhteystiedot

Puheenjohtaja Manu Pajuluoma, Lapin AMK,
Manu Pajuluoma (at) ulapland.fi

Varapuheenjohtaja Kimmo Nikkanen, Metropolia amk,
Kimmo Nikkanen (at) metropolia.fi

IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa
Jaakko Riihimaa (at) haaga-helia.fi

IT-pääsihteeri Ari Rouvari
Ari Rouvari (at) haaga-helia.fi

Lappi.jpg ​​


Linkit

AAPA-verkostolle
AAPA-jäsenet korkeakouluissa
AAPA-strategia
AAPA-​toimintaker​tomus
AAPA-toimintasuunnitelma

​​

​ 

OKM amk-sivu
Arene-kotisivu
CSC-kotisivu
Fucio-kotisivu

​​Tietosuojaseloste