Missä julkaisen TKI-datan?

nathan-dumlao-Ic8RmXGyfNc-unsplash.jpg


Aika: 7.5.2024 klo 9–10 
Paikka:  Tilaisuuden nauhoite: https://video.csc.fi/media/t/0_0wdo78pu


TKI-datan julkaisua varten on olemassa monia erilaisia palveluja, sekä kansallisia että kansainvälisiä, ja usein on vaikea valita sopiva palvelu tiettyyn tarkoitukseen. Datan julkaisuun käytettäviä palveluja kutsutaan datarepositorioiksi.

Tässä webinaarissa pyrimme löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kansainvälisellä hankerahoituksella tuotettu data parempi julkaista kansallisessa vai kansainvälisessä datarepositoriossa?
  • Mitä eri datarepositorioita on ja miten ne eroavat toisistaan?
  • Mitä vähintään kannattaa ottaa huomioon datarepositorion valinnassa?
  • Olemassaolevia suosituksia ja rahoittajien vaatimuksia liittyen datarepositorion valintaan

Webinaari on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulujen data-asioidenkanssa toimiville henkilöille, kuten projektipäälliköille ja tutkijoille. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Puhujina CSC:n data-asiantuntijat.
Tilaisuuden esitys: Missä julkaisen TKI-datan_20240507.pdf
datarepositoriotaulukko https://wiki.eduuni.fi/x/YIY4H

________


Justuksen tutkimusaktiviteettiosio -webinaari

Aika: ma 6.5. klo 9-10


Paikka: https://haaga-helia.zoom.us/j/65426612985


Webinaarissa

Aikaa on varattu kysymyksille ja keskusteluille.

---


HTK-prosessi ammattikorkeakouluissa ja eettinen ennakkoarviointi 


Aika: 5.4.2024 klo 9–10 
Paikka:  Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/Avoin+TKIO+-webinaari/0_cqfhshbe
Esitys:Eettiset periaatteet, eettinen ennakkoarviointi ja uusi HTK-ohje Jamkissa 20240405.pdf

Kuinka korkeakouluissa hoidetaan hyvän tieteellisen käytännön prosessia ja eettistä ennakkoarviointia? 
Uuden HTK-ohjeen myötä moni korkeakoulu uudistaa eettisiä periaatteita ja toimintamallejaan. TENK ei enää vastaa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden htk-loukkausten käsittelystä vaan ammattikorkeakouluilla tulee olla oma käsittelyprosessi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat kertovat korkeakoulunsa eettisten periaatteiden ja prosessien uudistamisesta.

Puhujina Leena Liimatainen, kehitysjohtaja ja Elina Kirjalainen, suunnittelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.


________

Data-agentit avoimen TKI-toiminnan lähettiläinä Metropoliassa 

Aika: 1.3.2024 9–10
Paikka:  Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/Avoin%20TKIO%20-webinaari/0_46c5ekyz
Esitys: Amkien avoin TKIO webinaari 1.3.2024_data-agentit.pdf

 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa on pilotoitu vuoden ajan data-agenttitoimintaa, jonka tavoitteena on edistää hyvien aineistonhallinnan käytänteiden ja avoimen TKI-toiminnan juurruttamista Metropolian toimintakulttuuriin yhteistyössä datatuen kanssa. Webinaarissa kerrotaan toimintamallista ja data-agentit kertovat toiminnasta itse. Järjestäjänä toimii asiantuntija Joona Koiranen Metropoliasta. Tervetuloa!

Metropolian data-agentteja ovat: Hanna Repo Jamal (lehtori), Laura Mattila (projektiasiantuntija), Lotta Kuosmanen (lehtori), Petri Makkonen (erityisasiantuntija), Tero Marin (lehtori) ja Natasa Anttila (Asiantuntija). Lue Metropolian data-agenttien artikkeli teemasta Kreodista: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231208152578

________

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaan valmistautuminen -webinaari 

Aika:  8.2.2024 klo 9–10
Paikka:  Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/Avoin%20TKIO%20-webinaari/0_qzmrynr3
Esitys: Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta 2024 ja indikaattorikehitys 2026.pdf

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta toteutetaan keväällä 2024. Seurannassa tarkastellaan korkeakoulujen edistymistä avoimen toimintamallin käyttöönotossa. Miten seurannan indikaattorit ovat muuttuneet ja miten korkeakoulujen kannattaa valmistautua tulevaan seurantaan? Lisäksi avataan vuoden 2026 seurannan indikaattorien valmistelua.

 

Tänä vuonna on kaksi tärkeää seurantaan liittyvää toimintaa:

  1. Seurannan toteutus 2024, kysely tutkimusorganisaatioille touko–kesäkuussa, tulokset lokakuussa
  2. Vuoden 2026 seurannan indikaattorien valmistelu syksyn aikana ja vahvistus Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmässä joulukuussa 2024. Lue lisää tietoa seurannasta Avoimen tieteen ja tutkimuksen sivulta.

 

Puhujana asiantuntija Marita Kari Avoimen tieteen koordinaatiosta TSV:ltä.

Tule kysymään ja keskustelemaan!

________