Theseus


Tervetuloa Theseus-wikiin!

Täältä löydät yleisohjeet, rinnakkaistallennusohjeet, Theseus kehittämisryhmän muistiot ja periaatteet.
Yhteydenotot ylläpitoon listan kautta:
theseus-toimisto[at]lists.metropolia.fi
------------------------------

Mikä on Theseus? Tutustu Theseus-julkaisuarkistoon ja opinnäytetöiden / julkaisujen tallennussivuun. 
 

Theseus-asiantuntijat 
Theseus-asiantuntijat Minna Marjamaa, Tiina Tolonen ja Antti Nyqvist huolehtivat Theseuksen ylläpidosta, kehittävät toimintoja yhdessä Amkit-konsortion ja Kansalliskirjaston kanssa, ja antavat tukea rinnakkaistallentamiseen Theseukseen (ml. Justus–Theseus-yhteys). Theseukseen liittyvät kysymykset Kansalliskirjastolle menevät ensisijaisesti amkien Theseus-asiantuntijoiden kautta. Jokaisessa ammattikorkeakoulukirjastossa on Theseus-yhteyshenkilö, jonka organisoi Theseuksen ylläpitoa omassa ammattikorkeakoulussaan. Yhteyden ylläpitoon saat nopeimmin theseus-toimisto[at]lists.metropolia.fi -postituslistan kautta.

Theseus-kehittämisryhmä
AMKIT-konsortion johtoryhmä perusti kehittämisryhmän vuoden 2018 alussa. Ryhmän tehtäviksi on määritelty julkaisuarkiston kehittämisen ohjaus, sisällön linjaukset ym. yhteisiä laajoja päätöksiä tarvitsevien näkökantojen luomiset. Kansalliskirjasto ja ARENE ry. ovat solmineet julkaisuarkiston ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmää koskevan palvelusopimuksen, ohjausryhmä seuraa tämän sopimuksen toteutumista. Kustannuksia koskevat asiat viedään AMKIT-konsortion johtoryhmän tai ARENE ry:n päätettäviksi. Kehittämisryhmä järjestää Kansalliskirjaston kanssa laatukokouksia, joissa käydään läpi Theseuksen kehittämiskohteita. Näiden laatukokouksien muistiot ovat avoimesti luettavissa (2018 eteenpäin).

Theseus-yhteyshenkilöt
Amk-kirjastot ovat nimenneet kukin yhteyshenkilönsä, jotka toimivat Theseus-asioiden asiantuntijoina ja tiedottajina omissa kirjastoissaan. Yhteyshenkilöiden viestinvaihto-osoitteena toimii theseus.yhteydenpito [at] lists.metropolia.fi

Ongelmatilanteessa

Kirjaston henkilökunta: Ota ensisijaisesti yhteyttä oman ammattikorkeakoulukirjastosi Theseus-yhteyshenkilöön. Hän joko neuvoo itse tai välittää kysymyksen Theseus-asiantuntijoille (theseus-toimisto(at)lists.metropolia.fi) sähköpostilistan kautta. Voit myös etsiä vastausta kysymykseesi wikin FAQ-osiosta.

Opiskelija: Ota yhteyttä omaan ammattikorkeakoulukirjastoosi.


Sivustosta vastaavat: Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (Oulun yliopisto) ja Antti Nyqvist (Haaga-Helia)