Koulutusalat

Theseuksessa käytetyt koulutusalat dc.subject.degreeprogram -kentässä.

dropdown_koulutusala

fi=Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka|sv=Fordons- och transportteknik|en=Vehicle and Transportation Engineering|
fi=Apuvälinetekniikka|sv=Hjälpmedelsteknik|en=Orthotics and Prosthetics|
fi=Automaatiotekniikka|sv=Automationsteknik|en=Automation Engineering|
fi=Bioanalytiikka|sv=Bioanalytik|en=Bionalytics|
fi=Bio- ja elintarviketekniikka|sv=Bio- och livsmedelsteknik|en=Biotechnology, Food Industry|
fi=Elektroniikka|sv=Elektronik|en=Electronic Engineering|
fi=Energia- ja ympäristötekniikka|sv=Energi- och miljöteknik|en=Energy and Enviromental Engineering|
fi=Ensihoito ja akuutti hoitotyö|sv=Första- och akutvård|en=Emergency and Acute Care|
fi=Esittävä taide ja musiikki|sv=Scenkonst och musik|en=Performance art and music|
fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|
fi=Hammastekniikka|sv=Tandteknik|en=Dental Technology|
fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|
fi=Hyvinvointiteknologia|sv=Välfärdsteknologi|en=Welfare technology|
fi=Jalkaterapia|sv=Fotterapi|en=Podiatry|
fi=Johdon assistenttityö ja kielet|sv=Ledningsassistentarbete och språk|en=Multilingual Management Assistant|
fi=Kasvatus- ja opetusala|sv=Pedagogiska området|en=Education|
fi=Kauneudenhoitoala|sv=Skönhetsbranschen|en=Beauty and Cosmetics|
fi=Kemiantekniikka|sv=Kemi|en=Chemical Engineering|
fi=Kirjasto- ja informaatiopalvelut|sv=Biblioteks- och informationstjänster|en=Library and Information Services|
fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical Engineering|
fi=Konservointi, restaurointi|sv=Konservering, restauration|en=Conservation, restoration|
fi=Kulttuurituotanto|sv=Kulturproduktion|en=Cultural Management|
fi=Kuntoutus|sv=Rehabilitering|en=Rehabilitation|
fi=Kuvataide|sv=Bildkonst|en=Fine arts|
fi=Kätilötyö|sv=Förlossningsvård|en=Midwifery|
fi=Laboratorioala|sv=Laboratoriebranschen|en=Laboratory Services|
fi=Liikenneala|sv=Transport|en=Traffic|
fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|
fi=Liikunta-ala|sv=Idrottsbranschen|en=Sports studies|
fi=Logistiikka|sv=Logistik|en=Logistics|
fi=LVI-tekniikka|sv=VVS-teknik|en=Heating and Ventilation Engineering|
fi=Luonnonvara- ja ympäristöala|sv=Bioekonomi och Miljöbranschen|en=Natural Resources and Environment|
fi=Maanmittaustekniikka|sv=Lantmäteriteknik|en=Surveying Technology|
fi=Majoitus- ja ravitsemisala|sv=Inkvarterings- och kosthållsbranschen|en=Hotel and Restaurant|
fi=Merenkulku|sv=Sjöfart|en=Marine technology|
fi=Materiaalitekniikka|sv=Materialteknik|en=Materials Engineering|
fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|
fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|
fi=Muotoilu|sv=Formgivning|en=Design|
fi=Naprapatia|sv=Naprapatia|en=Naprapathy|
fi=Optometria|sv=Optometri|en=Optometry|
fi=Osteopatia|sv=Osteopathy|en=Osteopathy|
fi=Palo- ja pelastusala|sv=Räddningsbranschen|en=Emergency Services|
fi=Palvelumuotoilu|sv=Service Design|en=Service Design|
fi=Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka|sv=Pappers-, textil- och kemiateknik|en=Paper, Textiles, Chemistry|
fi=Poliisi|sv=Polis|en=Police|
fi=Projekti-ja myyntijohtaminen|sv=Projekt- och säljledning|en=project and sales management|
fi=Prosessitekniikka|sv=Processteknik|en=Process Engineering|
fi=Puunjalostustekniikka|sv=Trädförädlingsteknik|en=Wood Processing Technology|
fi=Radiografia ja sädehoito|sv=Radiografi och strålbehandling|en=Radiography and Radiotherapy|
fi=Rakennusarkkitehtuuri|sv=Byggnadsarkitektur|en=Construction Architecture|
fi=Rakennusmestarit|sv=Byggmästare|en=Construction Managers|
fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|
fi=Rikosseuraamusala|sv=Brottspåföljdsområdet|en=Correctional Services|
fi=Suuhygienia|sv=Tandhygieni|en=Dental Hygiene|
fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|
fi=Sosiaali- ja terveysalan johtaminen|sv=Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen|en=Management of Health and Welfare|
fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en=Electrical Engineering|
fi=Teknologiaosaamisen johtaminen|sv=Teknologibaserat ledarskap|en=Technology Management|
fi=Tekstiili- ja vaatetussuunnittelu|sv=Textil- och beklädnadsdesign|en=Textiles and Clothing Design|
fi=Terveydenhoitotyö|sv=Hälsovård|en=Public Health Nursing|
fi=Tietojenkäsittely|sv=Informationsbehandling|en=Business Information Technology|
fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|
fi=Toimintaterapia|sv=Ergoterapi|en=Occupational Therapy|
fi=Toimitilapalvelut ja talousala|sv=Rengöringsservice och ekonomibranschen|en=Facilities Management|
fi=Tuotantotalous|sv=Produktionsekonomi|en=Industrial Management|
fi=Tulkkaus|sv=Tolkning|en=Interpreting|
fi=Turvallisuusala|sv=Säkerhetsbranschen|en=Security Management|
fi=Vaatetusala|sv=Konfektionbranschen|en=Textile and Clothing Industry|
fi=Vanhustyö|sv=Äldrevård|en=Elderly Care|
fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|