Mitä on CoARA ja tutkimuksen vastuullinen arviointi? -webinaari 

https://images.unsplash.com/photo-1541167760496-1628856ab772?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=1000&q=80Aika:   to 14.12. klo 9–10

Ohjelma:

 • 9.00  Tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin uudistaminen ja vastuullisen arvioinnin käytännön toteutus Turun yliopistossa
   Laura Niemi, kehittämisasiantuntija, tutkimuspalvelut Turun yliopisto
 • 9.45  Keskustelua

Tervetuloa Avoin TKIO -verkoston järjestämään COARA-webinaariin! Webinaarissa otetaan selvää siitä, mikä on COARA ja miten tutkimuksen ja tutkijan arviointia kannattaa kehittää. Tilaisuus nauhoitetaan ja esitys jaetaan Avoin TKIO eDuunissa.

Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/t/0_3ayd65ac

Esityksen materiaali: TTVA_TY_TKIOwebinaari.pptx

Tässä vielä lista erilaisista aloitteista, joista olisi hyvä olla tietoinen, jotta keskustelua olisi helpompi seurata: 

 • San Fransisco Declaration on Research Assessment https://sfdora.org
  The DORA Decloration published in 2012 aims to improve the quality of evaluation of research outputs. 

 • Leiden Manifesto for Research Metrics:   http://www.leidenmanifesto.org/
  The Leiden Manifesto for Research Metrics published in 2015 was designed so that researchers can review the methods that are used to assess their work and that the evaluators can justify the used indicators.

 •  The Hongkong Principles for Assessing Researchers   https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles
  The Hong Kong Principles for Assessing Researchers published in 2019 aims to develop researcher assessment to more sustainable in regard to research ethics and more versatile and of a higher quality.

 •  UNESCO recommendation on Open Science https://www.unesco.org/en/open-science
  The UNESCO Recommendation on Open Science provides an international framework for open science policy and practice that recognizes disciplinary and regional differences in open science perspectives. 

 •  European Agreement on Reforming Research Assessment  https://coara.eu/
  The Agreement sets a shared direction for changes in assessment practices for research, researchers and research performing organisations, with the overarching goal to maximize the quality and impact of research.  

Theseus-webinaari: opinnäytetöiden käsittely ja avoimuus

Aika: to 30.11. klo 9–10.30

Ohjelma

LUT-tiedekirjaston Heli Palomäki ja Riikka Sinisalo kertovat tekemästään kyselystä Theseus-käsittelytyöstä. Voit lukea artikkelin etukäteen Kreodista:http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230927137531
Tilaisuutta ei nauhoiteta, mutta esitykset tulevat jakoon.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tekoäly TKI-työssä

Aika: pe 13.10. klo 9-10.30

Ohjelma

 • Tekoälyn eettinen ja vastuullinen käyttö TKI-työssä, Ari Alamäki (Haaga-Helia, yliopettaja, digitaaliset palvelut, 3AMK-tekoälytiimi)
 • Tekoäly kirjoittamisessa ja tiedonhaussa, Minna Kivinen (HAMK, tietojärjestelmäasiantuntija, AMKIT-tekoälytiimin vetäjä)

Tilaisuuden nauhoite.

Avointen oppimateriaalien ja digipedagogiikan laatukriteerit  

Aika: pe 6.10. klo 13–14.00
Ohjelma

TKI-menetelmien ja -infrojen avoimuus ja tilanne amkeissa -webinaari

Aika: to 28.9. klo 14.00–15.00

Ohjelma:

 • Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuuden kansallinen linjaus,
  Leo Lahti (Turun yliopisto, professori ja linjaustyöryhmän vetäjä)
 • Keskustelua menetelmien ja infrojen avoimuudesta ammattikorkeakouluissa

Tilaisuuden nauhoite: video1362778323.mp4 Esitys: lahti-1.pdf

Miltä näyttää tilanne ammattikorkeakouluissa TKI-menetelmien ja infrojen avoimuuden suhteen? Tule kuulemaan linjausryhmän puheenjohtajan Leo Lahden esitys ja keskustelemaan amkien tilanteesta.

Kansallinen Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus valmistui tänä keväänä 2023. Linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Strategisissa periaatteissa määritellään yleiset reunaehdot tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuutta toteutettaessa.

Tutustu linjaukseen:
Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaukset 1 (Tutkimusdatan avoin saatavuus) ja 2 (Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoin saatavuus) Tervetuloa!

_____

Opinnäytetöiden aineistonhallinta, tietosuoja ja HTK-ohje pe 26.5. 9–10.30

Tänä keväänä TENKin HTK-ohje on päivitetty, mikä on herättänyt keskustelua opinnäytetyön tekemisen perusteista. Aamupäivässä keskustellaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden aineistonhallintaan, tietosuojaan ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvistä teemoista. Tilaisuus on samalla uuden opinnäytetöiden aineistonhallintasuunnitelmaohjeen ja -pohjan julkistustilaisuus - jatkossa ne löytyvät Arenen sivuilta. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma:

Avoin oppiminen ja Creative Commons -lisenssit 13.4.2023 klo 9–10.30


Arene ja Avoin TKIO -verkosto järjestävät yhteisen webinaarin avoimesta oppimisesta ja Creative Commons -lisensseistä. Tervetuloa mukaan ja kommentoimaan!

Avoimuus on yhä tärkeämpää myös oppimateriaalien osalta. Tule kuulemaan, mitä hyötyjä avoimista oppimateriaaleista on ja kuinka avata ja käyttää avoimia oppimateriaaleja.

Ohjelma:

Tilaisuuden nauhoite löytyy täältä.
Tilaisuus tekstitetään ja editoidaan myöhemmin.

AMK-rinnakkaistallentajien aamukahvit

Ammatttikorkeakoulujen rinnakkaistallentamisen, avoimen julkaisemisen, Justuksen ja Theseukseen tallennettavien julkaisujen parissa työskentelevät kokoontuvat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa aamukahveille. Aamukahveilla on aikaa keskustella ja kysellä muilta amattikorkeakouluilta kokemuksia, vinkkejä ja mielipiteitä. Käydään läpi ajankohtaisia asioita. Käsiteltäviä teemoja voi myös ehdottaa etukäteen osoitteeseen theseus-toimisto@lists.metropolia.fi. Tervetuloa mukaan.

Keväällä 2023 aamukahvit ovat seuraavasti:

22.3 klo 8.30-09.15 https://haaga-helia.zoom.us/j/66096914465?pwd=cms2MkFqN050a0NjQzdDaGRBZGZ3Zz09

10.5 klo 08.30-09.15 https://haaga-helia.zoom.us/j/64550934535?pwd=WE9OZjVlYWNMSlRkbHJuZE1iZWJlQT09

Menneiden aamukahvien esityksiä sekä linkki jamboard-työalustalle löytyy täältä: amk-rinnakkaistallentajien aamukaffet


Sensitiivinen data ja alustat pe 17.3.2023 klo 9.30–11.00

Mitä on sensitiivinen data ammattikorkeakoulujen hankkeissa? Minkälaisilla alustoilla voi käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, yrityssalaisuuksia tia turvaluokitettuja aineistoja?

Ohjema:

Tilaisuus nauhoitettiin, nauhoite löytyy täältä.

Avointa vai suljettua?

Avoin TKIO -verkoston työpaja AMK-päivillä Tikkurilassa 3.-4.5.2023. Aikataulu ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.


Aineistonhallintasuunnitelmapohja hankkeille 15.9.


____________________

Horizon Europe -rahoitus ja avoimuuden ja datanhallinnan vaatimukset 10.11.2022 klo 9–10.30

Horizon Europe on Euroopan komission rahoitusohjelma, joka avattiin keväällä 2021. Avoimen tieteen vaatimukset uudessa ohjelmassa ovat joiltain osin laajemmat kuin aikaisemmassa Horizon 2020 rahoituksessa. Aineistonhallintasuunnitelman ajankohdasta ja toteutuksesta on herännyt keskustelua. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan avoimuusvaatimuksista. Miten voisimme parhaiten tukea hakijoita ja rahoituksen saaneita tutkimusdatan hallintaan liittyvissä osioissa.

Asiantuntijana Liisa Ewart Business Finlandista.

Tilaisuuden esitys: HEU - datanhallinta - DMP-1.pdf
Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/Horizon+Europe+-rahoitus+ja+avoimuuden+ja+datanhallinnan+vaatimukset/0_tqw154mh 
Tallennetta säilytetään kaksi viikkoa. Osallistujia oli 59 henkilöä ja keskustelu innokasta.

Avott-seurannan tuloksia ja näkökulma vuoteen 2024 to 1.12. klo 9–10

Avoitt-seurannan tulokset julkistettiin noin kuukausi sitten ja korkeakouluissa on ehditty perehtyä tuloksiin. Miltä tulokset näyttivät korkeakoulujen näkökulmasta? Miten tuloksia voi käyttää korkeakouluissa avoimuuden kehittämisen työkaluna? Entä miten Avott-seurantaan tulisi vaikuttaa, jotta seuranta olisi jatkossa järkevä työkalu korkeakouluille? 

Seliina Päällysaho ja Hanna Lahtinen
Tilaisuuden nauhoite: https://video.laurea.fi/media/Avoin%20TKIO%20-verkoston%20työhuone/0_tj9aewo0


Mitä linjattu avoimesta oppimisesta Suomessa? 7.12. klo 14–15.30

Käydään yhdessä läpi avoimen oppimisen osalinjausta.

Anne Kärki, Aino Helariutta ja Terhi Kaipainen

Webinaarin materiaali: https://docs.google.com/presentation/d/1vhg_JlGEv-8BA4UrvUURv-ZJWo6n4jkfBHCfF-EqtDo/edit#slide=id.g1a2b3bc001b_0_22

Datasta metadataa: aineistojen kuvailun kannustimet ja työkalut -webinaari, 14.12.2022 klo 14–15.30

Aineistojen kuvailu ja kuvailutietojen julkaiseminen edistää mm. aineistojen käytettävyyttä ja löydettävyyttä. Webinaarissa esitellään ammattikorkeakoulujen käyttämiä, viimeaikoina kehitettyjä ja kehitteillä olevia työkaluja aineiston kuvailuun ja julkaisemiseen.

Ohjelma:

Aineistonhallinnan osaamistavoitteet -webinaari, 8.11.2022 klo 9–10

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation (AVOTT) yhteistyössä on rakennettu aineistonhallinnan koulutusten tueksi viitekehys.
Lisätietoa osaamistavoitteista: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091459064 

Ohjelma:

Tilaisuuden tallenne: https://video.laurea.fi/media/Aineistonhallinnan+osaamistavoitteet+-webinaari/0_lejq4az7  
Tallennetta säilytetään kaksi viikkoa. Osallistujia oli 39 henkilöä ja keskustelu innokasta.

Datan anonymisointi 18.3.2022 klo 9-10.30

Ohjelma:

 • Millaisia aineistoja Tietoarkistoon arkistoidaan?
 • Millainen on arkistointiprosessi?
 • Kvantitatiivisen aineiston anonymisointi
 • Kvalitatiivisen aineiston anonymisointi

Tietoarkiston asiantuntijat Arja Kuula-Lumi ja Emilia Hakkola kertovat anonymisoinnista. 20220318_anonymisointi_avoin_TKIO_verkosto.pdf
Tapahtuma nauhoitetaan ja nauhoite säilytetään kahden viikon ajan. Tilaisuudessa 53 henkilöä.


Avoin TKIO -palveluiden organisoituminen amkeissa ja seuranta ti 22.3. klo 9–10.30

Ohjelma

9.00                       Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaan valmistautuminen, mitä pitää tehdä?  Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö SeAMK
9.20                       HAMK: Yksikkörajat ylittävää yhteistyötä tutkimuspalvelujen tuottamisessa. Anna Mikkonen, palveluasiantuntija ja Nina Hynnä, informaatikko, HAMK
9.40                       Yhdessä kohti avoimuutta: LAB & LUT. Riikka Sinisalo & Johanna Kiviluoto, tietoasiantuntijat LUT.
10.00                    XAMK – ATT ja valmennukset pedagogisen uudistamisen lähtökohtana. Pekka Uotila, päällikkö, tieto- ja julkaisupalvelut XAMK
Tapahtuman nauhoite.

Creative Commons -lisenssit 1.4.2022 klo 9-10.30 

Miten avata tuotokset ja tulokset? Mitä mahdollisia muita lisenssejä voisi käyttää? Puhujana Tarmo Toikkanen.
Creative Commons -lisenssit.pdfja nauhoite.

Avattujen oppimateriaalien ja metadatan laatu, pe 6.5. klo 9–10.30. 

Webinaari ammattikorkeakoulujen avoimesta oppimisesta ja oppimateriaalien avaamisesta erityisesti laadun näkökulmasta.Tilaisuudessa CSC:n Anna Lindfors kertoo teemasta Avointen oppimateriaalien kirjaston (AOE.fi) näkökulmasta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Terhi Kaipainen tuo ammattikorkeakoulunäkökulmaa keskusteluun. 6.5. avointen oppimateriaalien laatu.pdf

Tilaisuus nauhoitetaan ja nauhoitetta säilytetään kaksi viikkoa.

Tapahtuman nauhoite.

____________________________________

Joulukuu

 • Sensitiivisen datan työpaja 3.12.2021 klo 12-14. Haaga-Helian tilassa 1010 (Pasilan kampus, Ratapihantie 13).


  Työpaja pidetään hybridinä. Tilaisuutta voi osallistua verkossa:Click here to join the meeting Jos haluat osallistua tilaisuuteen paikanpäällä, ilmoita tulostasi (erikoisruokavalioineen)
  viimeistään ma 29.11.2021 sähköpostilla osoitteeseen
  seliina.paallysaho@seamk.fi

   Tilaisuuden alustava sisältö on seuraava:

  • Mitä sensitiivinen data on ja miten sitä lakien mukaan tulisi käsitellä
  • Amkien sensitiivisen datan kyselyn tulokset
  • Sensitiivisen datan käsittelyn alustat AMkeissa
  • CSC:n tarjoamat alustat amkeille
  • Työpajatyöskentelyä paikan päällä ja verkossa (pohditaan yhdessä, miten asian suhteen halutaan edetä)

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu


___________

Huhtikuu

14.4. klo 13-16.10 Avoimeen oppimiseen ja opetukseen työkaluja ja hyviä käytäntöjä Mainosvideo

Maaliskuu

Avoimuuden agentit ja sparraajat 26.3.2021 klo 9-10.30
10:00 Tervetuloa! Mikä on datamanager? Seliina Päällysaho, SeAMK datan hallinnan osaajat webinaari + ohjelma(1).pptx
10.10 Sparraus avoimuuden edistämisessä Helena Kangastie, Lapin AMK
10:20 Esimerkkejä sparrauksesta Sari Arolaakso & Janne Hirvonen, Lapin AMK Esiintyjien video ja artikkeli aiheesta Kreodissa.
10:35 Aallon data-agenttitoiminta Kati Laakso, Aalto-yliopisto Data-agenttiverkosto.pdf

FAIRDATA-palvelujen yleisesittely 11.3. klo 9-10.30 (CSC ja SeAMK)

Datanhallinnan suunnittelu 15.3. -  Mari-Elisa Kuusniemi (HY) kertoo vinkkejä kouluttamiseen

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta 17.3. klo 13-15  (Finn-ARMA)

 Theseus-webinaari: Opinnäytetyöprosessin digitalisoituminen ja prosessinhallinta 24.3. klo 9-10.30
Paikka: https://haaga-helia.zoom.us/j/62366761930 Webinaarissa kerrotaan opinnäytetöiden prosessinhallinnasta Wihi-järjestelmän avulla.
Esitysten materiaali löytyy täältä: Theseus

AMK-rinnakkaistallentajien aamukaffet. 29.3. klo 8.30-9.00Käsitellään ajankohtaisia aiheita.
Paikka: https://haaga-helia.zoom.us/j/62280173428

Helmikuu

Avoimen toimintakulttuurin parhaat käytännöt 19.2. klo 9-10.30

9.00       Seliina Päällysaho: Tervetuloa! Perustiedot hankkeesta ja verkostosta
9.10       Elina Kirjalainen: Miten JAMK onnistui nostamaan sijoitustaan huimasti OKM:n kypsyystasovertailussa? Miten JAMK onnistui.pptx
9.30       Anna Mikkonen: HAMKin moniammatillinen työryhmä koordinoi avoimuutta HAMK moniammattillinen työryhmä koordinoi-1.pdf
9.50       Helena Puhakka-Tarvainen: Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen avoimuuteen Kareliassa Karelia_osallistaminen.pdf
10.10     Helena Kangastie: Älykästä avoimuutta Lapin AMKista: TKI-integroitua oppimista (TKIO) avoimesti Älykästä avoimuutta Lapin AMKista, TKI-integroitua oppimista (TKIO) avoimesti(2).pptx


Write a comment...